Osiguranje od odgovornosti

Predmet osiguranja je građansko-pravna izvanugovorna zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti osiguranika označenoj u polici, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili drugog svojstva kao izvora rizika, koji su označeni u polici osiguranja odnosno u ponudi za osiguranje.

Odgovornost osiguranika prema vlastitim zaposlenicima za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja stvari, pokrivena je samo ako je to posebno ugovoreno u polici osiguranja ili ponudi i ako je plaćena dodatna premija osiguranja.

Profesionalne odgovornosti:

Predmet osiguranja prema ovim Uvjetima je građansko – pravna (ugovorna) profesionalna odgvornost osiguranika za štetu nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obveze osiguranika.

Osiguranje od odgovornosti profesionalnih:
- javnih bilježnika
- revizorskih tvrtki
- upravitelja nekretninama
- liječnika, stomatologa, ljekarnika
- stečajnih upravitelja
- posrednika u osiguranju i reosiguranju
- zastupnika u osiguranju i reosiguranju
- knjigovodstvenih i računovodstvenih tvrtki
- osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana
- stalnih sudskih vještaka
- vlasnika odnosno korisnika marine
- osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti
- razne druge odgovornosti

vrh stranice